LOGOWANIE SYSTEMY ARCHIWALNE
POZNAJ SZCZEGÓŁY →
OFERTA DLA CIEBIE OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Bank otwiera rachunki w następujących walutach wymienialnych:

 1. dolar amerykański (USD) - z minimalną wpłatą 100 USD,
 2. euro (EUR) - z minimalną wpłatą 100 EUR,
 3. SEK - z minimalną wpłatą 0 SEK,
 4. GBP - z minimalną wpłatą 0 GBP.
 • Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 2.500 EURO (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych w Placówce Banku prowadzącej rachunek. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.
 • Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty niemające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych.
 • Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
  • kupna/ sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
  • kupna/ sprzedaży dla pieniędzy - do rozliczeń operacji gotówkowych.

II. RACHUNKI ROZLICZENIOWE W TYM BIEŻĄCE I POMOCNICZNE

Bank otwiera rachunki w następujących walutach wymienialnych:

 1. dolar amerykański (USD) - z minimalną wpłatą 100 USD,
 2. euro (EUR) - z minimalną wpłatą 100 EUR,
 3. SEK - z minimalną wpłatą 0 SEK,
 4. GBP - z minimalną wpłatą 0 GBP.
 • Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 2.500 EURO (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych w Placówce Banku prowadzącej rachunek. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.
 • Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty niemające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych.
 • Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
  • kupna/ sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
  • kupna/ sprzedaży dla pieniędzy - do rozliczeń operacji gotówkowych.

III. RACHUNKI W ZŁOTYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ

 1. Minimalna kwota wpłaty - 20zł,
 2. Minimalny stan środków na rachunku potwierdzonym książeczką oszczędnościową - 20zł.

IV. GODZINY GRANICZNE REALIZACJI ZLECEŃ PLATNICZYCH

Zlecenia w obrocie krajowymDyspozycje przekazowe w formie papierowej do godź.:Dyspozycje przekazowe w formie elektronicznej do godź.:
Polecenia przelewu do innego banku14:0016:00
Polecenia przelewu SORBNET14:0014:00
Otrzymane przed godziną 16:30 zostaną zaksięgowane na rachunki Klienta w tym samym dniu roboczym

Zlecenia w obrocie dewizowym - wypłaty wysłaneDyspozycje przekazowe w formie papierowej do godź.:Dyspozycje przekazowe w formie elektronicznej do godź.:
Zlecenia w trybie zwykłym15:00
Zlecenie w trybie pilnym12:00
Polecenia wypłaty otrzymaneZlecenia otrzymane przed godziną 16:30 zostaną zaksięgowane na rachunku Klienta w tym samym dniu roboczym

V. SZYBKIE PŁATNOŚCI

 1. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu - 10 000,00 zł,
 2. Opłata za jeden przelew - osoby fizyczne - 1 zł,
 3. Opłata za jeden przelew - osoby prowadzące działalność gospodarczą - 1,5 zł.

VI. LOKATY TERMINOWE W PLN

 1. Minimalna kwota wpłaty - 500zł.

VII. KREDYTY W ZŁOTYCH

Bank udziela kredytów w złotych polskich (PLN).

VIII. PRODUKTY KARTOWE

 1. Bank wydaje następujące debetowe karty płatnicze do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego:
  • Visa Classic Debetowa,
  • Visa Classic niespersonalizowana,
  • Visa PayWave,
  • Mastercard PayPass.
 2. Bank wydaje karte kredytową: Visa Credit, Visa Credit Gold.
 3. Limity autoryzacyjne obowiązujące dla kart płatniczych wynoszą:
  • dla karty Visa Classic Debetowa:
   • 5 000 zł - maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 15 000 zł - maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Visa PayWave:
   • 10 000 zł - maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 40 000 zł - maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
   • 50 zł - maksymalny limit transakcji zbliżeniowych.
  • dla karty Visa Classic Vip:
   • 10 000 zł - maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 50 000 zł - maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Visa Classic Student:
   • 5 000 zł - maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 20 000 zł - maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Visa Classic Junior:
   • 1 000,00 zł - maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 1 000,00 zł - maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Mastercard Paypass:
   • 10 000 zł - maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 50 000 zł - maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
   • 50 zł - maksymalny limit transakcji zbliżeniowej.
  • dla karty Visa Kredytowa:
   • 2 000 zł - maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • do wysokości przyznanego limitu kredytowego - maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Visa Kredytowa Gold:
   • 5 000 zł - maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • do wysokości przyznanego limitu kredytowego - maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla naklejki zbliżeniowej Visa PayWave:
   • 50 000 zł - maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
   • 50 zł - maksymalny limit transakcji zbliżeniowych.
 4. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi wymienionymi w ust. 1 w bankomatach:
  • Spółdzielczej Sieci Bankomatowej Zrzeszenia: Banku BPS S.A.,
  • Planet CASH 4 YOU,
  • Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 5. Aktualna lista bankomatów oraz lista punktów oferujących usługę Visa cash back dostępna jest na stronie www.bankbps.pl
©2013 Pieniński Bank Spółdzielczy realizacja: marketingstudio.pl