LOGOWANIE SYSTEMY ARCHIWALNE
POZNAJ SZCZEGÓŁY →
OFERTA DLA CIEBIE OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

I. OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW, DEPOZYTÓW/LOKAT

RACHUNKI, LOKATY W PLN
Nazwa produktu Oprocentowanie (%)
Rachunek bieżący i pomocniczy działalność gospodarcza 0%
Lokaty Podmiotów Gospodarczych i Organizacji
Lokaty O/N 1,00% negocjowane
- 1 miesięczne 0,55%
- 2 miesięczne 0,65%
- 3 miesięczne 0,95%
- 6 miesięczne 1,15%
- 12 miesięczne 1,65%
- 24 miesięczne 1,75%
- 36 miesięczne 1,90%
Lokaty internetowe 3 miesięczne 6 miesięczne 12 miesięczne
0,95% 1,15% 1,65%
RACHUNKI, LOKATY WALUTOWE
Nazwa produktu Oprocentowanie (%)
Rachunek bieżący i pomocniczy działalność gospodarcza 0%
Lokaty terminowe w walucie USD
Lokaty terminowe 1 miesięczne 0,15%
Lokaty terminowe 3 miesięczne 0,20%
Lokaty terminowe 6 miesięczne 0,30%
Lokaty terminowe 12 miesięczne 0,60%
Lokaty terminowe w walucie EUR
Lokaty terminowe 1 miesięczne 0,05%
Lokaty terminowe 3 miesięczne 0,10%
Lokaty terminowe 6 miesięczne 0,30%
Lokaty terminowe 12 miesięczne 0,60%

II. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW:

Nazwa produktu Oprocentowanie (%)
KREDYTY DLA OSÓB PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
Zmienne Stałe
Kredyty obrotowe do 1 roku 7,0% 7,5%
Kredyty inwestycyjne do 1 roku 7,0% 7,5%
Kredyty inwestycyjne od 1 do 3 lat 7,5% 8,0%
Kredyty inwestycyjne powyżej 3 lat 8,0% 8,5%
Nazwa produktu Oprocentowanie (%)**
KREDYTY DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 9,90%
Kredyt rewolwingowy WIBOR 3 M + marża*
Kredyt płatniczy do 60 dni 7,5 - 9,5%
Kredyt krótkoterminowy do 6 m-cy 8,0% - 9,7%
Kredyt krótkoterminowy do 1 roku Zmienne
od 7,5% do 9,9%
Stałe
7,5%
Kredyt średnioterminowy do 1 do 3 lat od 7,2% do 9,5% 8,0%
Kredyt długoterminowy powyżej 3 lat od 7,0% do 9,0% 8,5%
Factoring WIBOR 3M + marża*
Gwarancje bankowe Prowizja od 1 do 4% za każdy rok obowiązywania gwarancji
Karta kredytowa 10,0%
Kredyt przeterminowany 4 x stopa procentowa kredytu lombardowego

*Wysokość stosowanych marż: 0 - 6%.
**Bank może stosować oprocentowanie kredytów wg stawki referencyjnej WIBOR + marża Banku.

©2013 Pieniński Bank Spółdzielczy realizacja: marketingstudio.pl