LOGOWANIE SYSTEMY ARCHIWALNE
POZNAJ SZCZEGÓŁY →
OFERTA DLA CIEBIE OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

I. OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW, DEPOZYTÓW I LOKAT

Nazwa produktu Oprocentowanie (%)
Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy
Standard, Junior, Student, Senior, Bankomatowy, VIP 0%
Rachunek oszczędnościowy - dewizowy 0%
Książeczki a-vista 0,10%
Rachunek oszczędzający
od 2 000 zł do 9 999,99 zł 0,70%
od 10 000 zł do 99 999,99 zł 1,20%
od 100 000 zł 1,80%
Rachunki Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) WIBID 1 M x wskaźnik*
Lokaty mieszkaniowe 2,00%
Lokaty terminowe Zmienne Stałe:
Lokaty terminowe 1 miesięczne 0,55%
Lokaty terminowe 3 miesięczne 0,75% - 1,55% 0,65% - 1,45%
Lokaty terminowe 6 miesięczne 1,05% - 1,75% 0,95% - 1,65%
Lokaty terminowe 12 miesięczne 1,65% - 1,95% 1,25% - 1,45%
Lokaty terminowe 24 miesięczne 1,90% - 1,95% 1,35% - 1,55%
Lokaty terminowe 36 miesięczne 1,90% - 2,05%
Nazwa produktu Oprocentowanie (%)
Lokata internetowa 3 miesięczna 1,00%
Lokata internetowa 6 miesięczna 1,30%
Lokata internetowa 12 miesięczna 1,90%
Lokata "Super nowa" (12 miesięczna) 1,85%
Lokata Przedpłacana 1,75%
Lokata Dynamiczna 12 miesięczna 8% (w ostatnim okresie odsetkowym)
LOKATY TERMINOWE W WALUCIE USD
Lokaty terminowe 1 miesięczne 0,15%
Lokaty terminowe 3 miesięczne 0,20%
Lokaty terminowe 6 miesięczne 0,30%
Lokaty terminowe 12 miesięczne 0,60%
LOKATY TERMINOWE W WALUCIE EUR
Lokaty terminowe 1 miesięczne 0,05%
Lokaty terminowe 3 miesięczne 0,10%
Lokaty terminowe 6 miesięczne 0,30%
Lokaty terminowe 12 miesięczne 0,60%
Nazwa produktu Oprocentowanie (%)
RACHUNKI "DZIECIĘCA SKARBONKA" i SKO
do 2 500 zł 5,00%
Powyżej 2 500 zł 1,00%

II. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW:

Nazwa produktu Oprocentowanie (%)
Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 9,90%
Debet w ROR 10,00%
Kredyt gotówkowy Stałe
4,00%
Kredyt na zakup samochodu od 5,99%
Karta kredytowa od 0%** do 10,00%
Kredyt kosolidacyjny gotówkowy do 10 lat
od 5,99%
Kredyt konsolidacyjny hipoteczny do 25 lat
WIBOR 3M + marża od 2%
Nazwa produktu Oprocentowanie (%)
Kredyt mieszkaniowy "Buduj z nami" WIBOR 3 M + marża od 1,49%
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny WIBOR 3 M + marża od 3%
Kredyt gotówkowy udzielany na bieżący remont
w pakiecie z ubezpieczeniem od 5,99%
bez ubezpieczenia od 6,99%
Kredyt przeterminowany 2 x odsetki ustawowe za opóźnienie w stosunku rocznym ***

*Wskaźnik dla IKE - 1
**W przypadku spłaty zadłużenia w wyznaczonym okresie rozliczeniowym
***Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5%

©2013 Pieniński Bank Spółdzielczy realizacja: marketingstudio.pl