LOGOWANIE SYSTEMY ARCHIWALNE
POZNAJ SZCZEGÓŁY →
OFERTA DLA CIEBIE OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

Faktoring jest nowoczesną formą finansowania działalności przedsiębiorstwa, pozwalającą poprawić jego płynność finansową. W zależności od rodzaju i potrzeb firmy, faktoring może być uzupełnieniem bądź alternatywą dla kredytu bankowego.

Ze względu na trudności w uzyskaniu kredytu, faktoring okazuje się często jedynym dostępnym źródłem pozyskania kapitału obrotowego.

Faktoring to usługa dla firm:

  • stosujących odroczone terminy płatności
  • poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania bieżącej działalności
  • pragnących wyeliminować problem przeterminowanych należności
  • poszukujących elastycznych i kompleksowych instrumentów finansowych

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:

  • bezsporne i niewymagalne
  • z terminem płatności nie przekraczającym 120 dni
  • nie są objęte zakazem cesji
  • właściwie udokumentowane
©2013 Pieniński Bank Spółdzielczy realizacja: marketingstudio.pl