LOGOWANIE SYSTEMY ARCHIWALNE
POZNAJ SZCZEGÓŁY →
OFERTA DLA CIEBIE OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

Kredyt studencki

Jest to kredyt udzielany studentom z przeznaczeniem na sfinansowanie dowolnych wydatków związanych ze studiowaniem, udzielany na warunkach preferencyjnych.

 • kredyt na dowolny cel,
 • bardzo niskie oprocentowanie - jedynie 0,5% stopy redyskontowej NBP (1,75% na 7-03-2013 r.),
 • spłata kredytu:
  • rozpoczyna się dopiero 2 lata po skończeniu studiów,
  • trwa nawet 2 razy dłużej niż czas spędzony na studiach,
 • przeznaczenie: sfinansowanie dowolnych wydatków związanych ze studiowaniem,
 • Kredytobiorcy:
  • studenci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będących osobami cywilnymi,
  • słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi, uczestnicy studiów doktoranckich, o których mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595),
  • którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia,
 • pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu mają studenci o najniższych dochodach na osobę w rodzinie,
 • wypłata kredytu: w ratach miesięcznych (wysokość miesięcznej raty kredytu w poszczególnych latach określa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnie 600 PLN),
 • zabezpieczenie: poręczenie według prawa cywilnego - w tym poręczenie za spłatę kredytu udzielone przez ARiMR lub BGK,
 • możliwość uzyskania poręczenia:
  • Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • dodatkowo: masz możliwość umorzenia części lub całości kredytu.

Wniosek o kredyt możesz złożyć max. do 15 listopada!


OSOBIŚCIE
W PLACÓWCE

Zapraszamy do naszych nowych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Szukaj placówkiKONTAKT
TELEFONICZNY

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem:

18 26 230 17
(opłata według cennika operatora)

Kontakt możliwy jest również pod faxem
18 26 233 47
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 do 16.00


KONTAKT
PRZEZ WWW

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktu.


W przypadku kradzieży lub zagubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale
Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
* Placówka    
* Temat    
* Imię i nazwisko  
* Wymagany co najmniej jeden numer telefonu    
Telefon komórkowy  
Telefon stacjonarny  
* Adres e-mail  
* Preferowana forma kontaktu  
  od poniedziałku do piątku
Zamów informacje / zgłoś uwagi lub sugestie  
Zamawiając kontakt z Doradcą poprzez wypełnienie Formularza Kontaktu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych.

 
©2013 Pieniński Bank Spółdzielczy realizacja: marketingstudio.pl