LOGOWANIE SYSTEMY ARCHIWALNE
POZNAJ SZCZEGÓŁY →
OFERTA DLA CIEBIE OFERTA DLA TWOJEJ FIRMY

Historyczne uwarunkowania oraz potrzeba istnienia przyjaznej instytucji pożyczkowej stworzyły w tutejszej enklawie rynku 120 lat temu podwaliny obecnego kształtu naszej placówki finansowej Banku Spółdzielczego.

Według pisanych źródeł na terenie byłego zaboru austriackiego w 1896 r. staraniem dwudziestu działaczy regionu Pienin, tj. Krościenka n/D, Szczawnicy, Tylmanowej, założyło kasę spółdzielczą pod nazwą Towarzystwo Zaliczkowe, wzorując się na modelu Kas Stefczyka. Dyrekcję tworzyły trzy osoby: ks. Adolf Albin, Karol Ćwiertniewicz oraz Tytus Bukowski. Spółdzielnia działała w oparciu o fundusze własne, tj. udziały, fundusz zasobowy i wkłady oszczędnościowe. Towarzystwo - dzisiejszy protoplasta naszego Banku - rozwijało się, powiększając systematycznie rzeszę swych członków i klientów - głównie rolników, drobnych kupców i przedsiębiorców.

W roku 1975 Bank Spółdzielczy został włączony w strukturę państwowo-spółdzielczą BGŻ, który stał się centralą finansową i organizacyjną banków spółdzielczych. Natomiast na mocy ustawy z roku 1990 o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczej BGŻ utracił funkcję centrali dla BS-ów, a relacje organizacyjne oparte były na umowach o wzajemnej współpracy. Uwarunkowania ustawowe początku lat 90-tych sprawiły, że Bank nasz zrzeszył się z Bankiem Unii Gospodarczej, a następnie z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, który jest do chwili obecnej Bankiem Zrzeszającym.

Czas najbardziej prężnego rozwoju placówki to ostatnie dwudziestolecie. Jest to niewątpliwie zasługa kierownictwa, pracowników oraz dobrej współpracy z samorządem Banku. W 1993 roku Bank przeniósł się do nowej siedziby w centrum miasta, zwiększając swoją dostępność oraz komfort obsługi klientów. W1996 Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D przejmuje Bank Spółdzielczy w Czorsztynie i wznawia pracę Stałego Punktu Kasowego w Ochotnicy Dolnej. Długoterminowa strategia rozwoju Banku wymusza na Zarządzie poszerzenie terenu działania, a tym samym rynku dla swoich usług. Bank otwiera nowe placówki w: Szczawnicy, Zakopanem oraz Nowym Targu.

Dzięki tym działaniom rośnie liczba klientów i potencjał instytucji, a bank - mając wcześniej charakter lokalny - rozpoczyna ekspansję regionalną. Uwzględniając powyższe w marcu 2014 r. następuje zmiana nazwy firmy z Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D, na Pieniński Bank Spółdzielczy.

©2013 Pieniński Bank Spółdzielczy realizacja: marketingstudio.pl